Dzisiaj jest: Środa, 16 stycznia 2019r. Imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
Temperatura: 3.4°C
Ciśnienie: 1007hPa
Wiatr: 11.6km/h
Wetterprognose
Gmina wojciechów

O gminie

Dla inwestora

Dla interesanta
Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP z terenu Gminy Wojciechów ze środkówfunduszu sprawiedliwości...


W dniu 31 października 2018 r. w Urzędzie Gminy w Wojciechowie odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom OSP z terenu Gminy Wojciechów sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie. Przekazanie sprzętu ratownictwa medycznego było finalnym etapem wcześniejszych działań, które rozpoczęły się zaproszeniem Ministra Sprawiedliwości dla jednostek samorządu terytorialnego  z obszaru województwa lubelskiego do składania wniosków w ramach XII naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem na rok 2018. W ramach naboru istniała możliwość nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa tj. defibrylatorów, toreb ratowniczych i innego sprzętu, z wyłączeniem pojazdów.

W dniu 21 sierpnia 2018 r. została podpisana w Lublinie umowa na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W ramach tej umowy Gmina Wojciechów zakupiła: Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny AED ZOLL 3 – szt. 1, Zestaw ratownictwa medycznego R1, nosze typu deska i szyny typu Kramera Boxmet - szt. 3, Zbijak do szyb FireMax – szt. 1, Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków Bezalin – szt. 1, Piła ratownicza do szyb klejonych Makita – szt. 1, Latarka akumulatorowa Survivore – szt. 2 za kwotę 28 010,00 zł. Wysokość pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości wyniosła 27 729,9 zł, zaś wkład własny z budżetu gminy do projektu wyniósł tylko 280,10 zł. Zadanie było realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości oraz w 1% ze środków budżetu gminy.

Na mocy podpisanych umów przekazano jednostkom:

1.    OSP Wojciechów włączonej w struktury KSRG Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny AED ZOLL 3,

2.    OSP Wojciechów Kolonii Pierwszej zbijak do szyb FireMax, parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków Bezalin, piłę ratowniczą do szyb klejonych Makita, latarki akumulatorowe Survivore – szt. 2,

3.    OSP Czajki zs. Palikije Drugie zestaw ratownictwa medycznego R1, nosze typu deska i szyny typu Kramera Boxmet,

4.    OSP Ignaców zestaw ratownictwa medycznego R1, nosze typu deska i szyny typu Kramera Boxmet,

5.    OSP Stasin zestaw ratownictwa medycznego R1, nosze typu deska i szyny typu Kramera Boxmet.

W uroczystym przekazaniu sprzętu udział wzięli:

Jan Czyżewski – Wójt Gminy Wojciechów

Mariusz Majcher - Zastępca Wójta Gminy Wojciechów

oraz przedstawiciele obdarowanych jednostek:

dh Stanisław Kamela - Prezes OSP Wojciechów

dh Paweł Kowalski – Komendant Gminny OSP oraz naczelnik OSP Wojciechów Kolonia Pierwsza

dh Miłosz Adamczyk - Prezes OSP Czajki zs. Palikije Drugie

dh Zygmunt Plewik – Prezes OSP Ignaców

dh Robert Pałyga – Naczelnik OSP Ignaców

dh Czesław Bednarczyk – Prezes OSP Stasin

dh Henryk Jęczeń – Wiceprezes OSP Stasin

Zgodnie z wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Wojciechów realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logiem Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Galeria>>

                                                      Wójt Gminy Wojciechów
                                                                Jan Czyżewski

 

 
menu
aktulanosci wladze rada komisje pracownicy oswiata gok ops biblioteki galeria kontakt Net line s.c.