Dzisiaj jest: Sobota, 17 listopada 2018r. Imieniny: Grzegorza, Salomei, Walerii
Temperatura: -3.7°C
Ciśnienie: 1036hPa
Wiatr: 0.0km/h
Wetterprognose
Gmina wojciechów

O gminie

Dla inwestora

Dla interesanta
                                Wójt Gminy Wojciechów
                                            zaprasza

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) działające na terenie Gminy Wojciechów do zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Wojciechów w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018.

 

 


Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa i adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz nazwisko i imię osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

Opinie i uwagi organizacji nie zawierające danych, o których mowa powyżej lub złożone po terminie zakończenia konsultacji wyznaczonym przez Wójta, nie są brane pod uwagę w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem aktu prawa miejscowego.

  Opinie, wnioski i uwagi dotyczące ww. projektu uchwały proszę przekazać do dnia 01.12.2017 r. do Referatu Inwestycji i Rozwoju na piśmie, osobiście lub drogą elektroniczną na adres: info@wojciechow.pl, jtomicka@wojciechow.pl, 

Wojciechów, 23.11.2016 roku

                                                                                      Wójt Gminy Wojciechów
                                                                                                       /-/
                                                                                              Jan Czyżewski

ZAŁĄCZNIKI:

pozytek_publiczny-program_2018.doc Pożytek_publiczny_program_2018.docmenu
aktulanosci wladze rada komisje pracownicy oswiata gok ops biblioteki galeria kontakt Net line s.c.