wojciechow.pl, wojciechów, gmina wojciechów, kowale wojciechów, agroturystyka wojciechów,wieża ariańska, imprezy, kuligi wojciechów, młyn hipolit, zabytki :: Aktualności
 
Dzisiaj jest: Sobota, 17 listopada 2018r. Imieniny: Grzegorza, Salomei, Walerii
Temperatura: -0.3°C
Ciśnienie: 1036hPa
Wiatr: 3.5km/h
Wetterprognose
Gmina wojciechów

O gminie

Dla inwestora

Dla interesantaSzanowni Państwo, zawiadamiamy o terminie  I sesja Rady Gminy w kadencji 2018-2023. Szczegóły w załącznikach.

ZAŁĄCZNIKI:

1. zaproszenie.pdf zaproszenie.pdf

2. postanowienie.pdf postanowienie.pdfPamiętamy…

 „Spośród słów używanych nieczęsto,
Tłumnie dzisiaj na place wybiegło
Słowo piękne, jak honor i męstwo,
Słowo, które brzmi – Niepodległość..(…)”


            
Marcin Wolski „Niepodległość”

 

 11 listopada obchodzimy święto narodowe Polski- Święto Niepodległości.

Odzyskanie niepodległości dokonało się poprzez pełną poświęcenia i bohaterstwa walkę, nie tylko na polach bitew, ale i w codziennych zmaganiach o zachowanie duchowej i materialnej substancji narodowej oraz w codziennym trwaniu polskich rodzin.

100 Rocznica Odzyskania Niepodległości Przez Polskę Lublin, 10-11 listopada 2018 roku

ZAŁĄCZNIKI:

1. 11listopada2018-druk.pdf Plakat.pdf

2. odezwa_11_listopada_2018.pdf Odezwa_11_listopada_2018.pdfPomoc dla poszkodowanych w 2017 roku z tytułu huraganu, deszczu nawalnego lub gradu

Od 13.11.2018 r. do 27.11.2018 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogą składać wnioski o pomoc. (ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31.10.2018 r.)

Dzień 11 listopada 2018 roku obchody Narodowego Święta Niepodległości

 Konsultacje projektu uchwały
Wójt Gminy Wojciechów
zaprasza

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.Dz.U.z 2018 r.poz.450 z późn.zm.) działają ce na terenie Gminy Wojciechów do zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Wojciechów w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w  art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa i adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz nazwisko i imię osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

Opinie i uwagi organizacji nie zawierające danych, o których mowa powyżej lub złożone po terminie zakończenia konsultacji wyznaczonym przez Wójta , nie są brane pod uwagę w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem aktu prawa miejscowego.

Opinie, wnioski i uwagi dotyczące ww. projektu uchwały proszę przekazać do dnia 19.11.2018 r.
do Referatu Inwestycji i Rozwoju na piśmie, osobiście lub drogą elektroniczną  na adres: info@wojciechow.pl, ajamroz@wojciechow.pl

Wojciechów, 05.11.2018 r.

                                                      Wójt Gminy Wojciechów
                                                          
/-/ Jan Czyżewski

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Projekt uchwałyUroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP z terenu Gminy Wojciechów ze środkówfunduszu sprawiedliwości...
Strona 1 z 31 > |>>

https://ugwojciechow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
http://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWojciechow/tabBrowser/mainPage
http://epuap.gov.pl/wps/portal/
http://www.rcl.gov.pl/
http://www.zielonypierscien.eu/
http://www.kraina.org.pl/
http://lubelskie.polskamultimedialna.pl/
http://wojciechow.ias24.eu/
http://www.lublin.uw.gov.pl/wojew%C3%B3dzkie-centrum-zarz%C4%85dzania-kryzysowego_
https://obywatel.gov.pl
menu
aktulanosci wladze rada komisje pracownicy oswiata gok ops biblioteki galeria kontakt Net line s.c.